Poviedka IstroConu 2017 – súťaž fantastických poviedok

Pridáme k nim ďalšiu?

Podmienky sa nelíšia od predchádzajúceho ročníka. Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované texty v slovenskom alebo v českom jazyku a až do vyhlásenia finálových nominácií nesmú byť odoslané do inej súťaže.

Počet poviedok od jedného autora je neobmedzený. Maximálna dĺžka každej z poviedok je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier). Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Musia obsahovať fantastický motív, tak nezabudnite – sci-fi, fantasy a  hororu sa medze nekladú! V opačnom prípade budú zo súťaže vyradené.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  • 1. Téma: Zbraň
  • 2. Subžáner: Historická fantasy
  • 3. Voľná téma

Subžáner je novinkou tohto ročníka, odhlasovali ho fanúšikovia súťaže na jej facebookovej stránke pred dvoma rokmi.

Uzávierka zasielania prác je 15. marca 2017 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

V priebehu mesiaca mája budú oznámené finálové nominácie poviedok, ktoré bude vyberať porota v zložení:

Katarína Soyka, Dagmar Mehešová, Bohumil Stožický a Miloš Ferko.

Z každej kategórie, v ktorej sa zúčastní viac ako desať príspevkov, sa určia prvé tri finálové miesta. Pri nižšom počte prihlásených poviedok v kategórii môže porota rozhodnúť o znížení počtu nominácií v kategórii.

Na základe pripomienok poroty budú môcť autori poviedky vylepšiť a takto upravené budú začiatkom júna 2017 finálové poviedky zverejnené na portáli Fandom.sk, kde  ich budú bodovať čitatelia.

Výsledok čitateľského hodnotenia sa započíta ako jeden hlas k záverečnému hodnoteniu, ktoré vytvorí porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Zloženie poroty druhého kola ohlásia organizátori pri vyhlásení finálových poviedok, ktoré prebehne na Istrocone 2017.

Poviedku spolu s prihláškou zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu:

Martin Králik

Krajná 23

90042 Dunajská Lužná

Obálku označte heslom Poviedka Istroconu.

Neposielajte poviedky doporučene!

Po uzávierke bude zoznam prijatých poviedok zverejnený na facebookovej stránke súťaže a autori budú o ich prijatí informovaný aj mailom.

Okrem tlačovej verzie musí každý autor poslať aj elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu:

poviedka.istroconu@gmail.com

K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na tejto adrese. V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chcete s poviedkou súťažiť (téma/subžáner/voľná kategória). Ak tak neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Prvé kolo súťaže bude anonymné, takže sa na vytlačené exempláre nepodpisujte, svoje meno a kontaktnú adresu uveďte v registračnom formulári. Meno autora je potrebné uviesť do mailu s elektronickou verziou poviedky.

Vydavateľstvo Hydra garantuje zverejnenie všetkých finálových poviedok v podobe papierového zborníka Poviedky Istroconu

Vydavateľstvo Martin Králik – ROGERBOOKS môže prípadne zvážiť vydanie v elektronických publikáciách.

Novinky ohľadom súťaže budú pravidelne zverejňované na facebookovej stránke súťaže.

Víťazná poviedka získa ako hlavnú cenu 100 eur.

Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 70 a 20 eur.

Redaktori tvoriaci porotu druhého kola sa môžu s autormi dohodnúť na uverejnení poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže Vydavateľstvo Rogerbooks ponúknuť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.