Vydavateľstvo Hydra

HJC projekt, s.r.o.
Ožvoldíkova 2007/7, 841 02 Bratislava

IČO: 51091976, DIČ: 2120593376
Nie sme platiteľ DPH

Telefón: +421 905 101050
E-mail: info@vydavatelstvohydra.sk
Číslo účtu 2101299979/8330
IBAN SK57 8330 0000 0021 0129 9979
FIOZSKBA

 


V prípade, že nám chcete do vydavateľstva zaslať rukopis s ponukou na vydanie, uistite sa, že má prvky sci-fi alebo fantasy. Uprednostňujeme samostatné uzavreté romány, viacdielne obsiahle rukopisy nemá zmysel posielať, tie nie sú vhodné na vydanie v malom vydavateľstve. Nevydávame knihy pre deti, poéziu, ľúbostné romány. Horor a triler len v prípade, že majú nejaké fantastické prvky. Je vhodné v prílohe k rukopisu napísať niečo o autorovi a krátky obsah zaslanej práce.

Rukopisy zasielajte vo formáte docx/doc bez obrázkov a ilustrácií a bez formátovania. Text musí byť ukončený a po gramatických opravách v čo najlepšom stave. Má tak väčšiu šancu, že si ho prečítame. Neposielajte prvé diely viaczväzkových románov! Šancu majú skôr ukončené, kratšie a uzatvorené príbehy než romány na pokračovanie.

Ožvoldíkova 2007/7, 841 02 Dúbravka, Slovensko
Ožvoldíkova 2007/7, 841 02 Dúbravka, Slovensko
ZÍSKAŤ TRASU