Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky predaja tovaru

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti HJC projekt, s.r.o., Ožvoldíkova 2007/7, 841 02 Bratislava, IČO: 51091976, DIČ: 2120593376 a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi HJC projekt, s.r.o., ako predávajúcim a zákazníkom, ako kupujúcim, prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené na internetovej stránke www.vydavatelstvohydra.sk.

Výber a objednávanie tovaru

Kompletná ponuka titulov je zaradená v sekcii Predaj kníh. Tituly sú rozdelené podľa žánrov.

Pri hľadaní konkrétneho titulu môžete využiť textové Vyhľadávanie, ktoré je umiestnené v hornej časti stránky. Vyhľadávať môžete podľa kľúčových slov, autorov, vydavateľov alebo ISBN.

Nákup jednotlivých kníh zrealizujete kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka. Váš výber sa automaticky potvrdí upozornením na pridanie položky do košíka. Po vstupe do sekcie Košík môžete upravovať počty kusov vybraných titulov. Pre rýchly nákup kníh v elektronickom obchode www.vydavatelstvohydra.sk sa nemusíte registrovať, ale pre pohodlnejší nákup s prehľadom Vašich predchádzajúcich nákupov existuje aj možnosť registrácie. Zaregistrovaným zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár. Zákazníkom sa rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako oprávnenú osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

V prípade, že ste svoj výber ukončili a nie ste registrovaný zákazník, stlačením tlačidla Skontrolovať a objednať pristúpite k vyplneniu fakturačných a dodacích údajov. Pre nákup je potrebné vyplniť meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Ak ste registrovaný zákazník, už nie potrebné vypĺňať spomínané údaje.

Ku každej zásielke bude priložená faktúra (dodací list) ako daňový doklad, preto Vás prosíme v prípade objednávky právnických osôb uvádzať aj jej identifikačné údaje vrátane presnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nie ste registrovaným zákazníkom.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Vaše osobné údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca pre správne vybavenie Vašej objednávky nevyhnutná, ako sú doručovateľské spoločnosti  a banky.

Ceny

Pre zákazníka platí vždy aktuálna cena pri uzatvorení záväznej objednávky a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny kníh sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10 % pri knihách – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie je možné vzájomne kombinovateľné.

Dodacie lehoty

Knihy, ktoré máme na sklade, expedujeme najneskôr v lehote 3 pracovných dní od zadania objednávky.

V prípade, že túto lehotu z akýchkoľvek dôvodov nemôžeme dodržať, oznámime Vám to e-mailom alebo telefonicky.

Tovar označený ako nedostupný alebo vypredaný nie je v čase vytvorenia záväznej objednávky skladom.

O dodaní tovaru zákazníkov informujeme prostredníctvom e-mailu. 

Platobné podmienky a spôsoby dodania

Knihy dodávame za cenu uvedenú na stránke.

Za objednávku môžete zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • na dobierku
  • bankovým prevodom

Spôsob platby si sami zvolíte pri objednávaní tovaru. V prípade výberu bankového prevodu Vám obratom oznámime číslo účtu, ktoré pri platbe použijete. 

Doručovanie tovaru

Na dodanie tovaru používame služby Slovenskej pošty (doručenie do 1 – 3 dní od potvrdzujúceho e-mailu o expedícii) od potvrdenia objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Poštovné účtujeme podľa hodnoty objednávky a platí pre doručenie zásielok v rámci Slovenskej republiky.
Pri objednávke do 20 € účtujeme poštovné v plnej výške – 2,50€. Balné vo výške 0,50 €.
Pri objednávke nad 20 € poplatok za poštovné a balné neúčtujeme.

Reklamácie

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§§ 619-627).

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.vydavatelstvohydra.sk  je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru najmenej 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu  info@vydavatelstvohydra.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu HJC projekt, s.r.o., Ožvoldíkova 2007/7, 841 02 Bratislava. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare nezodpovedáme za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, t. j. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Stornovanie objednávky 

Ak si prajete zrušiť svoju objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte e-mailom na info@vydavatelstvohydra.sk a uveďte číslo svojej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme na inom riešení. 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo e-mailom na info@vydavatelstvohydra.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu HJC projekt, s.r.o., Ožvoldíkova 2007/7, 841 02 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám, prosím, doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

HJC projekt, s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky, za odoslanie tovaru bez chýb (s výnimkou použitého tovaru), za dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii a za priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

HJC projekt, s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.), prosím, nepreberajte!

Spracovanie údajov

Predávajúci v zmysle všeobecných obchodných podmienok a kúpnej zmluvy spracúva poskytnuté údaje kupujúceho (v rozsahu: meno, adresa dodania, adresa fakturačná, email) vyplnených pri registrácii a objednávke v zmysle aktuálneho znenia zákona na ochranu osobných údajov (zákon NR SR 18/2018 Z.z.) z dôvodu identifikáce kupujúceho a za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy – vybavenie objednávky, vystavenie daňových dokladov – faktúr, doručenie a dodanie tovaru.
Kupujúci poskytne k vybaveniu svojej objednávky pravdivé a úplné údaje. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnuté údaje sú pre kontrolu zasielané kupujúcemu emailom: potvrdenie o registrácii, potvrdenie o prijatí objednávky.

Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Žiadne ďalšie práva kupujúceho nie sú v zmysle zákona dotknuté alebo inak obmedzené.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám: Slovenská pošta, a.s., (so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S).
Osobné údaje zákazníka budú uchovávané po dobu piatich rokov.

Na záver

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi HJC projekt, s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

HJC projekt, s.r.o. má právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vydavatelstvohydra.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2017.

Knihe zdar!