Zborníky sci-fi poviedok Krutohlav

Čo je to KRUTOHLAV?

Slovenský syndikát autorov fantastiky (SSAF) v rokoch 1991 – 2002 organizoval súťaž „Cena Gustáva Reussa“. Súťažili v nej pôvodné, slovensky písané poviedky žánrov science-fiction. Od roku 1992 boli víťazné práce uverejňované v zborníku Krutohlav. Zborník dostal názov podľa hlavného hrdinu románu Gustáva Maurícia Reussa Hviezdoveda alebo životopis Krutohlava, čo na Zemi, okolo Mesiaca a Slnka skúsil a čo o obežniciach, vlasaticiach, pôvode a konci sveta vedel, ktorý je považovaný za najstaršie dielo slovenskej sci-fi.

 • Krutohlav 1991 a 1992 – zostavil Vladimír Srpoň /1992/

vydal:  SSAF a sci-fi sekcia ZZZ Bratislava, ako účelovú publikáciu vo vydavateľstve FLASH CHANNEL Bratislava, 1992, počet strán 80, Nepredajná publikácia

Zborník vyšiel ako súčasť grantového projektu „Rozvoj literárnej fantastiky na Slovensku“ s finančnou podporou Ministerstva školstva, mládeže a športu SR v novembri 1992

Zborník finálových sci-fi poviedok literárnej súťaže o „Cenu Gustáva Reussa“ ročníkov 1991 a 1992

Obálka bez ilustrácie, autori sprievodných textov: Dr. Ondrej Herec: Slovo porotcu autorom súcim na slovo, Vlado Srpoň: Edičná poznámka

Rok 1991: 116 autorov, 138 súťažných poviedok

porotcovia: Ing. Arch. Dušan Kostovský, Miloš Ščepka, Dr. Ondrej Herec

 1. miesto: Zuzana Suchánová za poviedky: Vždy nejaká chyba, Prepis
 2. miesto: Juraj Toman – Zasaď strom, predaj dom
 3. miesto: Jana Pflegerová – Neznášam pondelok

Zuzana Mojžišová – Afrodithé

Poviedky: Juraj Toman: V mene zákona, Miroslav Moncoľ: Žiaden alkohol na ceste späť!, Jana Pflegerová: Neznášam pondelok, Zuzana Mojžišová: Afrodithé, Juraj Toman: Zasaď strom, predaj dom, Zuzana Suchánová: Vždy nejaká chyba, Eva Rísová: Lingvália

 • Rok 1992: 135 autorov, 180 súťažných poviedok

porotcovia: Dr. Ondrej Herec, Miloš Ščepka, Ing. Arch. Dušan Kostovský, Vladimír Kvasnica

 1. miesto: Marcel Comber: Mona Lisa
 2. miesto: Radoslav Olos: Génius
 3. miesto: Tomáš Vinař: Dračí brloh

Poviedky: Marcel Comber: Mona Lisa, Radoslav Olos: Génius, Tomáš Vinař: Dračí brloh, Marcel Comber: Pytliak, Jozef Girovský: Poklad, Zora Gáfriková: Vlastný život, Ľudmila Bánovčinová: Poslanie, Mikuláš Čollák: Planéta – doska, Gabriel Strážovec: Vysvetlenie

 • Krutohlav ´93 – zostavil Ondrej Herec a Vladimír Srpoň (1993)

Vydal SSAF vo vydavateľstve Arimes, 1993  

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov III. ročníka literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa za rok 1993

Vyšlo s finančným prispením fondu kultúry PRO SLOVAKIA

Obálka: Milan Dubnický, autori sprievodných textov: Vlado Srpoň: Gustáv Reuss – náš prvý literárny fantasta, Ondrej Herec: Slovo porotcu, Vladimír Srpoň: … záverom k začiatku

Rok 1993: 97 autorov, 159 súťažných poviedok

porotcovia: Vladimír Srpoň /predseda poroty/, Ondrej Herec, Miloš Ščepka, Ing. Arch. Dušan Kostovský, Andrej Ferko

 1. miesto: Martin Krivošík: Návrat
 2. miesto: Jozef Girovský: Óda
 3. miesto: Boris Kudlička: Čierna hodinka

Zvláštna cena poroty pre najmladšieho finalistu: Peter Vaník: I´M THE BEST

Poviedky: Martin Krivošík: Návrat, Jozef Girovský: Óda, Boris Kudlička: Čierna hodinka, Peter Vaník: I’m the Best, Juraj Toman: Rehabilitácia vampirizmu v Stolici Trenčianskej, Milan Bražina: Príbeh mäsa, Milan Bražina: Prípad Kubran, Ján Navrátil: Manažér z antisveta, Ľubomír Schramek: Bazén, Ján Lenčo: Kruh času a smrti, László Köszegi-Finta: Okamihy, Alexandra Pavelková: Motýľová, Tomáš Vinař: Analógie – alebo o zločincoch, mágoch, matematikoch a im podobných, Harald Stiffel: Veverička z vesmíru, Rastislav Weber: Stvorenie, Rastislav Weber: Smiech človeka, Ivan Hyžák: Vládcovia temnoty, Rastislav Durman: Prah, Peter Šulej: Čo by sa stalo, keby… , Milan Kovalčík: Tri anekdoty

Za každou uverejnenou poviedkou nasleduje krátke slovné hodnotenie poviedky porotcami súťaže.

 • Krutohlav ´94 – zostavil Ondrej Herec (1995)

vydal: Slovenský syndikát autorov fantastiky vo Vydavateľstve Igor Dráb, Bratislava, 1995

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov IV. ročníka literárnej súťaže „Cena Gustáva Reussa“ za rok 1994

Vyšlo s finančným prispením štátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Dušan Dubovský: Revúca, rodisko Gustáva Maurícia Reussa, Jozef Žarnay: Science Fiction zo zaprášenej police alebo slovenská literárna fantastika do roku 1948, Ondrej Herec: Cyberpunk, Gustáv Murín: Kedy konečne koniec?, Vladimír Srpoň: Záverom k začiatku

Rok 1994: 43 autorov, 65 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Andrej Ferko, Vladimír Kvasnica, Eva Kováčová, Peter Uličný

 1. miesto: Marek Bartovič: Hazard
 2. miesto: Jozef Girovský: A capella
 3. miesto: Juraj Toman: Prievozník, Peter Šulej: Saldek

Zvláštna cena poroty pre najmladšieho finalistu: Ján Benec: Recept na Bermudský trojuholník

Cena mesta Revúca: Alexandra Pavelková: Dráčik

Poviedky: Rastislav Weber: Brána, Jozef Girovský: A capella, Marek Bartovič: Hazard, Miloš Janoušek: Malé kúzla dlhých letov, Alexandra Pavelková: Dráčik, Rastislav Weber: Zem a ľudia, Juraj Toman: Prievozník, Peter Šulej: Saldek, Peter Šulej: Oidipus, Peter Šulej: Iné vzťahy, Ján Benec: Recept na Bermudský trojuholník, Vladislav Volek: Príchod princa

Za každou uverejnenou poviedkou nasleduje krátke slovné hodnotenie poviedky porotcami súťaže.

 • Krutohlav ´95 – zostavil Ondrej Herec (1996)

Vydal: Slovenský syndikát autorov fantastiky vo Vydavateľstve Nova 17, Bratislava 1996

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov V. ročníka literárnej súťaže „Cena Gustáva Reussa“ za rok 1995

Vyšlo s finančným prispením štátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, Ilustrácie v zborníku: Pavol Martinický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Jozef Žarnay: Hor sa do vesmíru, Miloš Ferko: Zabudnutý hviezdny prvolezec, Juraj Toman: Fantastika v číslach

Rok 1995: 70 autorov, 105 súťažných poviedok

Riaditeľ súťaže: Vladimír Srpoň

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Dušan Mitana, Peter Uličný, Vladimír Kvasnica

 1. miesto: Marek Jankovič: Svet patrí smelým
 2. miesto: Juraj Mravec: Coma vigile
 3. miesto Ex aequo: Jozef Girovský: O štyroch divokých koňoch a Juraj Toman: Archa

Zvláštna cena poroty pre najmladšieho finalistu: Marek Pytliak: Dych draka

Cena mesta Revúca: Peter Košťál: Rozpad osobnosti

Poviedky: Juraj Mravec: Coma vigile, Jozef Girovský: Rým na meno Xerodik, Jozef Girovský: O štyroch divokých koňoch, Juraj Toman: Archa, Marek Jankovič: Svet patrí smelým, Miloš Janoušek: Lazarov syndróm, Alexandra Pavelková: Horalka, Rastislav Weber: Príbeh, Eva Rísová: Verejné uznanie, Dušan Peško: Úroveň života, Eva Kováčová: Žumpár, Ján Benec: Lístok v čase, Peter Wittgníber: Mrakodrap alebo Petržalské house story 21…, Miloš Janoušek: Skeptik, Marek Pytliak: Dych draka, Marek Eliáš: Štvrté maturity PhDr. Milady Mulíkovej, Miroslav Horník: Nedorozumenie, Dušan Martinka: Musíš byť moj, Peter Wittgníber: Dávka, Peter Košťál: Rozpad osobnosti

Za každou uverejnenou poviedkou nasleduje krátke slovné hodnotenie poviedky porotcami súťaže.

 • Krutohlav ´96 – zostavil Ondrej Herec (1997)

Vydavateľstvo: SSAF

Vydal: Slovenský syndikát autorov fantastiky vo Vydavateľstve ETERNAPRESS, Bratislava 1997

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov VI. ročníka literárnej súťaže „Cena Gustáva Reussa“ za rok 1996

Vyšlo s finančným prispením štátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, Ilustrácie v zborníku: Pavol Martinický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Juraj Toman: Fantastika v číslach, Ondrej Herec: O láske a smrti, Jozef Žarnay: Ostatné štvrťstoročie slovenskej fantastiky, Jaroslav Olša, Jr.: Slovenská fantastická literatúra v prekladoch, Jozef Svítek: Nové tváre slovenskej sci-fi, Jozef Svítek: 100-ročnica Petra Suchanského

Rok 1996: 40 autorov, 62 súťažných poviedok

Predseda poroty: Ondrej Herec

porotcovia: Kornel Földvári, Dagmar Mehešová, Anton Baláž

 1. miesto: Juraj Toman: Mesiáš
 2. miesto: Jozef Girovský: Ako prežiť jar
 3. miesto: Juraj Mravec: Nechoďte za Ildikó!

Zvláštna cena poroty pre najmladšieho finalistu: Michal Hvorecký: Mrakodrap

Cena mesta Revúca: Michal Hvorecký: Mrakodrap

Poviedky: Peter Šulej: Postindustriálna romantika, Jozef Girovský: Prispôsobujem sa, Jozef Girovský: Ako prežiť jar, Juraj Toman: Malá sonda do dielne autora SF, Rastislav Weber: Pomsta, Rastislav Weber: Dokonalý zážitok, Alexandra Pavelková: Správna rúra do neba, Alexandra Pavelková: No a čo: Omylom sa nevyhneš, Juraj Toman: Špagát! Špagát!, Dušan Martinka: …a život ide ďalej, Dušan Martinka: Dole za humnami, Juraj Toman: Mesiáš, Milan Kovalčík: Banány v čokoláde alebo malé časopriestorové problémy…, Dušan Peško: Moon street, Juraj Mravec: Nechoďte za Ildikó!, Michal Hvorecký: Mrakodrap, Dušan Janďourek: Popoludňajšie dvere, Miloš Ščepka: Márna sláva

 • Krutohlav ´97 – zostavil Ondrej Herec (1998)

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov VII ročníka literárnej súťaže „Cena Gustáva Reussa“ za rok 1997

Vyšlo s finančným prispením PAT-EX s.r.o., Bratislava 1998

Vydal: Slovenský syndikát autorov fantastiky vo Vydavateľstve ETERNAPRESS , Bratislava 1998

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, Ilustrácie v zborníku: Pavol Martinický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Juraj Toman: Fantastika v číslach

Rok 1997: 54 autorov, 101 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Anton Baláž, Kornel Földvári, Dagmar Mehešová, Nata Hosťovecká, Miloš Ferko

 1. miesto: Jozef Girovský: Začiatočníci
 2. miesto: Štefan Huslica: Tri Farby
 3. miesto: Daniel Morvay: Pisartonic

Cena pre najmladšieho finalistu: Martin Velický: Kožušinová panvica, Pozoruhodná cesta L a A

Cena mesta Revúca: Daniel Morvay: Sprisahanie dílerov

Poviedky: Štefan Huslica: Tiene na múroch, Alexandra Pavelková: Príbeh zo škôlky, Marek „Hyena“ Eliáš: Jedno, Rastislav Weber: Druhá strana, Martin Velický: Kožušinová panvica, Daniel Morvay: Pisartonic, Jozef Girovský: Anjel strážny, Martina Vytykáčová: Polienko, Štefan Konkol: Samov príbeh, Daniel Morvay: Sprisahanie dílerov, Zuzana Mojžišová: Apokalypsa, Martin Velický: Pozoruhodná cesta L a M, Peter BOOR-Michal Brenner: Biblia, Marek „Hyena“ Eliáš: Otče náš, Michal Hvorecký: Ďalšie programy, Jozef Girovský: Začiatočníci, Štefan Huslica: Tri farby, Peter Wittgrúber: Čo keby, Daniel Morvay: Taký malý vírus, Alexandra Pavelková: S morskými si nezačínaj

 • Krutohlav ´98 – zostavil: Ondrej Herec (1999)

vydal: Slovenský syndikát autorov fantastiky ako 7. Zväzok edície Krutohlav a Národné osvetové centrum ako svoju 2302. publikáciu, Bratislava 1999

Zborník SF poviedok slovenských autorov, finalistov VIII. ročníka literárnej súťaže „Cena Gustáva Reussa“ za rok 1998

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, ilustrácie v zborníku: Martina Pilcerová, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Fantastika a realizmus, Miloš Ferko: Komika, erotika a fantastika – takmer anatomická pitva Záborského Faustiády ako románu negácie, Juraj Toman: Fantastika v číslach

Rok 1998: 58 autorov, 105 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Juraj Toman, Miloš Ferko

 1. miesto: Jozef Girovský: Rissa
 2. miesto: neudelené
 3. miesto: Štefan Huslica: Odpočítavanie

Cena pre najmladšieho finalistu: Andrej Tusičišny: Súmrak bohov

Cena mesta Revúca: Štefan Huslica: Odpočítavanie

Poviedky: Jozef Girovský: Rissa, Štefan Huslica: Odpočítavanie, Alexandra Pavelková: Rozprávka o šťastí, Štefan Huslica: Narodený v československej socialistickej, Marek Eliáš: Tamagoči, Jozef Stasík: Autorské práva, Marek Eliáš: Agnes, Bohumil Stožický: Zamatové oči, Andrej Tusičišny: Súmrak bohov

Za každou uverejnenou poviedkou nasleduje krátke slovné hodnotenie poviedky porotcami súťaže.

 • Krutohlav ´99 – zostavil: Ondrej Herec /2000/

Vydal: SSAF  a Národné osvetové centrum Bratislava 2000

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov IX. ročníka literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa za rok 1999.

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, ilustrácie v zborníku: Mrtina Pilcerová, Juraj Maxon, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Pocit zázračného, Miloš Ferko: Detský hrdina v diele Jozefa Žarnaya, Jozef Žarnay: Slovenská vedeckofantastická poviedka, Jozef Svitek: Písané na rozhraní storočí alebo pohľad z inej strany, Juraj Toman: Fantastika v číslach

Rok 1999: 46 autorov, 74 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Viera Pašková, Peter Jaroš, Viliam Marčok, Dagmar Mehešová, Juraj Toman

 1. miesto: Štefan Huslica: XXL
 2. miesto: Marek Eliáš: Prízrak
 3. miesto: Alexandra Pavelková: Anjeli medzi nami

Cena pre najmladšieho finalistu: Marek Eliáš: Prízrak

Cena mesta Revúca: Alexandra Pavelková: Anjeli medzi nami

Cena generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za výrazný prínos k rozvoju fantastickej literatúry na Slovensku: Juraj Toman

Poviedky:  Štefan Huslica: XXL, Marek Eliáš: Prízrak, Alexandra Pavelková: Anjeli medzi nami, Rastislav Weber: Keď sa vojak vráti…, Alexandra Pavelková: Tisíc podôb lásky, Marek Eliáš: Chavvah, Rastislav Weber: Poklad, Daniel Chmelo: Tri vlasy tínejdžejára Vševeda, Sven Grosman: Nemo.c, Radovan Vaňatka: Bimot, Milan Kovalčík: Revolúcia.

Eseje: Ondrej Herec: Pocit zázračného, Miloš Ferko: Detský hrdina v diele Jozefa Žarnaya. Jozef Žarnay: Slovenská vedeckofantastická poviedka, Jozef Svitek: Písané na rozhraní storočí alebo pohľad z inej strany

 • Víťazný Krutohlav – zostavil: Ondrej Herec /2000/

vydalo: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000

Vyšlo s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR

Zborník obsahuje víťazné poviedky zborníkov Krutohlav z desiatich ročníkov literárnej súťaže o Cenu Gustáva Reussa 1991 – 2000.

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Juraj Toman: Fantastika v číslach

Poviedky: Zuzana Suchánová: Vždy nejaká chyba, Marcel Comber: Mona Lisa, Milan Bražina /Martin Krivošík/: Návrat, Marek Bartovič: Hazard, Eva Kováčová: Svet patrí smelým, Juraj Toman: Mesiáš, Jozef Girovský: Začiatočníci, Jozef Girovský: Rissa, Štefan Huslica: XXL, Alexandra Pavelková: Súkromná záležitosť

 • Krutohlav 2000 – zostavil: Ondrej Herec /2001/

Antológia slovenskej fantastiky 2000

vydalo: SSAF a Národné osvetové centrum v Bratislave 2001

Zborník poviedok slovenských autorov, finalistov X. ročníka literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa za rok 2000

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, ilustrácie v zborníku: Milan Dubnický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Utópia Star Treku, O porote, Miloš Ferko: Humor v próze Jozefa Girovského, Juraj Toman: Účastníci CGR, O autoroch, Fantastika v číslach

CGR 2000: 37 autorov, 65 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Viera Pašková, Peter Jaroš, Viliam Marčok, Dagmar Mehešová, Juraj Toman

 1. miesto: Alexandra Pavelková: Súkromná záležitosť
 2. miesto: Rastislav Weber: Osud vo vlastných rukách
 3. miesto: Štefan Huslica: Hudba

Najmladší finalista: Zuska Minichová: Rieka

Cena mesta Revúca: Daniel Klimek: Autobiografia

Čestné uznanie SSAF najúspešnejšiemu autorovi desiatich ročníkov súťaže o Cenu Gustáva Reussa získal Jozef Girovský

Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra Slovenskému syndikátu autorov fantastiky za zásluhy o rozvoj slovenskej fantastiky.

Poviedky: Alexandra Pavelková: Súkromná záležitosť, Rastislav Weber: Osud vo vlastných rukách, Eva Cigániková: Moulin Rouge, Štefan Huslica: Jeden deň Denisa Ivanoviča, Anton Stiffel: Visiaci svet, Daniel Klimek: Autobiografia, Anton Stiffel: Vstúpim dvakrát do toho istého srdca, Štefan Huslica: Hudba, Ladislav Kravčík: Metro, Zuska Minichová: Rieka, Viliam Búr: Ako napísať fantasy poviedku, Zuska Minichová: Zatmenie

 • Krutohlav 2001 – zostavil: Ondrej Herec /2002/

vydal: SSAF a Národné osvetové centrum v Bratislave, 2002

Zborník sci-fi poviedok slovenských autorov, finalistov XI. ročníka literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa za rok 2001

Ilustrácia obálky: Milan Dubnický, ilustrácie v zborníku: Milan Dubnický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Sen o hrdinovi, O porote, Juraj Toman: O autoroch, Fantastika v číslach, Viliam Marčok: Roztváranie modernistického modelu rozprávky

CGR 2001: 27 autorov, 36 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Viera Pašková, Július Balco, Michal Hvorecký, Viliam Marčok, Bohumil Stožický

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Andrej Tusičišny: Slavic Action Movement Organization
 3. miesto ex aequo: Ladislav Kravčík: Nádherný nový svet a Rastislav Weber: Vysoká hra

Najmladší finalista: Zuska Minichová: Útek do normálneho sveta

Cena mesta Revúca: Rastislav Weber: Vysoká hra

Bolo udelené aj: Čestné uznanie predsedu SSAF účastníkovi jedenástich ročníkov súťaže o Cenu Gustáva Reussa Miroslavovi Pagáčovi

Poviedky: Andrej Tusičišny: Slavic Action Movement Organization, Zuska Minichová: Útek do normálneho sveta, Rastislav Weber: Vysoká hra, Dušan „DuKe“ Fabian: Migréna, Michal Spáda: Aby nám rýchlejšie ubehla noc, Alexandra Pavelková: Malý most k Srdcu planét, Miloš Ferko: Dokonalý nezdar, Ladislav Kravčík: Nádherný nový svet, Martin Matuška: Konina

 • Krutohlav 2002 – zostavil: Ondrej Herec /2002/

Zborník z XII. ročníka literárnej súťaže O Cenu Gustáva Reussa za rok 2002

vydali: SSAF a Národné osvetové centrum v Bratislave, 2002

Ilustrácia na obálke: Milan Dubnický, ilustrácie v zborníku: Milan Dubnický, autori sprievodných textov: Ondrej Herec: Slovo porotcu, Prieskumník virtuálnej reality, O porotcoch, Peter Chalupa: „Ozvláštnený“ pozemský svet Strugackovcov, Juraj Toman: Účastníci CGR, O autoroch, Fantastika v číslach

CGR 2002: 31 autorov, 41 súťažných poviedok

porotcovia: Ondrej Herec /predseda poroty/, Július Balco, Štefan Huslica, Viliam Marčok, Bohumil Stožický, Gabriela Zajacová

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Miloš Ferko: Legenda o troch bratoch
 3. miesto: Zuska Minichová: Črepiny z oblohy

Najmladší finalista: Lukáš Krivošík: EXPO 2020

Cena mesta Revúca: Lukáš Krivošík: EXPO 2020

Bolo udelené aj: Čestné uznanie za zásluhy o založenie tradície odborného seminára slovenskej literárnej fantastiky Reussova Revúca Dušanovi Dubovskému

SSAF udelil čestné uznanie za dlhoročné zásluhy o realizáciu odborného seminára slovenskej literárnej fantastiky Tatiane Krškovej

Poviedky: Miloš Ferko: Legenda o troch bratoch, Lukáš Krivošík: Expo 2020, Anton Stiffel: Pod mrakmi, Martin Králik: Tajomstvo krivých zrkadiel, Michal Jedinák: Polčas dejín, Zuska Minichová: Črepiny z oblohy, Peter Páluš: Môj prvý drak, Tomáš Reco: Tobias, Andrej Szolgay: Zvonenie, Eva Cigániková: Starosvetská nátura, Eva Cigániková: O troch bratoch a hlúpej Aničke, Ladislav Kravčík: Kyborg

/autorka článku: Lenona Śtiblaríková/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.