Knihy vydané do roku 1969

Autori slovenskej fantastiky do roku 1969

Títo spisovatelia patria ku generácii, ktorá formovala prvé kroky slovenských autorov na poli fantastiky. Viaceré knihy sa dnes zháňajú len ťažko, u niektorých nie sú známe presné údaje vydania knihy – niektoré tituly si autori už vtedy vydali cez samovydanie. Vaše Hydry sa vynasnažia tieto knihy prečítať a cez články a recenzie vás o nich budeme informovať.

 • Ján Botto – Svetský víťaz /1846/, Poklad Tatier /1847/

Hrdinské fantasy vo veršovanej podobe

 • Ján Botto – Báj Maginhradu , Báj Turca
 • Ján Botto – Lucijný stolček /1850/, Žltá ľalija /1849/

Balady. Vďaka nim je označovaný za otca slovenského hororu.

 • Ján Botto – Krížne cesty /1858/
 • Ján Botto – Smrť Jánošíkova /1862/

prvky fantastiky

 • Gustáv Reuss – Hviezdoveda alebo Životopis Krutohlava /1856/

vydavateľstvo: Tatran, 1984, prvé vydanie, náklad: 2000 výtlačkov

Prvé prozaické dielo románového rozsahu v slovenskej fantastike!

Populárnou formou podáva poznatky modernej astronómie /vtedajšej/. Dielo je na hranici beletrie a literatúry faktu.

Hrdina letí v balóne na Mesiac a neskôr na šarkanovi k iným planétam.

 • Jonáš Záborský – Faustiáda /1864/ – satirická groteska s fantasy prvkami

vyšlo: Slovenské pohľady, 1912

vydalo: Melantrichova slovenská knižnica, 1934 = prvé knižné vydanie pod názvom Dobrodružstvo v Kocúrkove (Faustiáda)

Upravil a doslov napísal: Dobroslav Chrobák

Vytlačil a vydal: v máji 1934 Melantrich účastinársky spolok Praha

Dobrodružstvo v Kocúrkove je prozaické dielo rozdelené do dvadsiatich „Oddychov“ – čo sú kapitoly so zhrnutým stručným obsahom na začiatku každej kapitoly.

Za pozornosť stojí a určite vás pobaví aj samotná autorova „Predmluva“ k dielu, v ktorej so silným ironickým nádychom kritizuje spisovateľov, kritikov, ich postoj k sebe ako k autorovi, a celkovo sa vysmieva „záujmu“ Slovákov o literatúru. Autor sa vysmieva aj svojim súčasníkom, nešetrí podvodných historikov, spisovateľov, politikov, Slovákov, Maďarov, Poliakov ani Čechov či ostatné európske národy.

Fantastický hrdinský román, satirická groteska, jeden z vrcholov slovenskej satiry a heroikomiky.

Viac o diele + ukážky nájdete v sekcii – Recenzie

 • Anton Emanuel Timko – Prechádzka po pekle /1893/

vydal: Ján Bežo a spol., Senica 1893

Rozprava Antona E. Timku so šiesti obrázkami, 111 strán

 • Anton Emanuel Timko – Výprava na severnú točňu /1924/ – 1. fantastický cestopis

vydal: Kníhtlačiareň G. Bežu, Trnava, 1924, 116 strán , Knižnica zábavného a užitočného čítania. Zošit 11 — 12
Zábavný cestopisný náčrtok od Antona E. Timku

Autor posiela svojho hrdinu dr. Perohryza na krkolomné výpravy. Jeho hrdina tak absolvuje výlet do Ázie za vlasteneckým účelom, uzrie peklo (Prechádzka po pekle), severný pól (Výprava na severnú točňu), tajuplnú krajinu (Terra incognita) i Mesiac (Výskumy z mesiaca).

Anton Emanuel Timko – Výskumy z mesiaca /rok vydania: ???/

Mesiac autora nezaujíma z vedeckého hľadiska, ale stáva sa javiskom, na ktorom rozprávač stretáva postavy zo slovenských národných dejín. Tieto striedavo kvília a nadávajú, čím sa snažia čitateľom osvetliť beh slovenských dejín.

 • Ivan Krasko – List mŕtvemu /1911/ – Prvá fantastická poviedka s tajomstvom v slovenskej literatúre.
 • Václav Chlumecký Enšpenger – Janko Kosák v nebi /1914/ – novela
 • Václav Chlumecký Enšpenger – Profesor Šiltao, cestovateľ všehomírom /1923/

– politické alegórie, silne poznačené ľavicovou ideológiou.

 • Jozef Dohnány – Aké bude Slovensko o sto rokov? /1920/ – Prvá slovenská utópia
 • Peter Suchanský – Záhadné lietadlo /1931/

vydal: Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom sv. Martine /viedol ho Ján Francisci/

Dobrodružno-fantastická próza

Dobrodružný príbeh so špionážnou zápletkou, fantastický prvok predstavuje vynález moderného lietadla, ktoré uvádza do úžasu obyvateľov aj bezpečnostné zložky Veľkej Británie.

 • Peter Suchanský – Záhadná krajina /1928/, Zlaté mesto v pralesoch /1934/

Slovenskú literatúru obohacuje o nádych juhoamerickej exotiky.

Autor vidí svet očarujúco naivne, optimisticky a pozitívne.

 • Ľudo Ondrejov – O zlatej jaskyni /1935/

Príbehy ľudkov „veľkých na pjaď“. Všetko, čo sa v knihe odohráva, údajne pozoroval ďalekozraký pozemšťan na vyhasnutej hviezde.

 • Samuel Dežo Turčan – Slováci v stratosfére /1936/

vyšlo v: Spolok smejúcich sa filozofov /1936/

Komicko-fraškovitý dej striedajú úvahy.

V románe sa Slováci dostanú pomocou balóna na Mars, ktorý je rozdelený na mužskú a ženskú pologuľu. Komický dej autor strieda s obsiahlymi, úvahami o vývoji vesmíru a života v ňom.

V rámci slovenskej fantastiky i v rámci slovenskej literatúry dielo neobvykle odvážnym spôsobom podáva sexuálnu otázku. Jedna z hlavných protagonistiek zomrie v dôsledku vyčerpania z neprestajnej súlože. Insitným, na dobové pomery možno drsne až vulgárne pôsobiacim humorom presýtené dielko je doplnené mystifikujúcimi fotografiami povrchu Marsu, jeho obyvateľov a členov odvážnej posádky.

 • Ján Hrušovský – Neuveriteľný prípad dr. Gallusa /1937/

vychádzal v: Slovenský denník /1937/

Príbeh s motívom prenosu vedomia a motívom dvojníka.

 • Alexander Vaško – Odplata /1938/

o probléme zväčšovania organizmov a prenose elektrickej energie vzduchom.

Dva SF námety – jedným je chov gigantických zvierat (napr. krava veľkosti slona), druhým smerovaný prenos elektrickej energie vzduchom. Ako vo všetkých Vaškových dielach, dej sa odohráva na Slovensku, ohrozovanom v tom čase fašistickým Nemeckom. Zaujímavý je popis politickej situácie – Nemecko najprv uskutoční anšlus Maďarska, potom ohrozuje i ČSR. Veľmoci zaujmú vyčkávací postoj, len ZSSR se pokúsi o diplomatický zásah (písané pred Mníchovom!). Po odrazení nemeckej agresie od republiky práve zásluhou elektrických lúčov vznikajú v Európe Spojené štáty slovanské, kde sa začína s mierovým využitím bezdrôtového prenosu elektriny. Kniha je zjavne poznačená vplyvom H. G. Wellsa, lebo jej motívy pripomínajú jeho u nás menej známe diela Vojna vo vzduchu a Pokrm bohov…

Jozef Žarnay – Science fiction zo zaprášenej police… (Ikarie, duben/1995)

 • Alexander Vaško – Divotvorný kameň /1940/

O objave minerálu, ktorý rozkladá vodu na kyslík a vodík, čím vzniká pohonná látka. Patent si chcú privlastniť Japonci /žlté nebezpečenstvo ako obľúbený dobový motív/.

 • Alexander Vaško – Slovensko na poschodiach /1940/

Vracia sa k motívu zväčšovania organizmov.

 • Alexander Vaško – Spútané more /1947/

písaná pod pseudonymom Mihálik

Fantastické ozvláštnenie ustupuje sociálnej tematike.

… zaujíma zvláštne postavenie medzi staršími slovenskými fantastickými titulmi. Je to do istej miery sociálny román, do istej miery utópia, do istej miery príbeh typu „z kamelota milionárom“, o závratnom vzostupe chlapca z chudobnej rodiny. Dej sa odohráva v bližšie neurčenom povojnovom období a Mihálik /Vaško/ v ňom vyjadruje vieru v príchod požehnaného mieru, čomu má pomôcť aj lacná výroba elektrickej energie znížením hladiny Stredozemného mora, uzavretého priehradami pri Gibraltare a Dardanelách…

Jozef Žarnay – Science fiction zo zaprášenej police… (Ikarie, duben/1995)

Vo svojich románoch autor pomocou vynálezov, ktoré fungujú skôr ako čarovné predmety, mení Slovensko na krajinu vysneného šťastia a dostatku.

 • Andrej Kalník – Poklad Inkov /1939 / – zošitový mysteriózny román

vydalo: Knižnica „Nového sveta“, Bratislava, 1939

Útly dobrodružný román s nadprirodzenými prvkami opisuje pátranie poručíka Algena po vrahovi dona Adriu. Zatknutý je jeho syn, ale v priebehu vyšetrovania padne podozrenie i na indického mysliteľa, ktorý hľadá poklad Inkov, aby odhalil tajomstvo nesmrteľnosti. Zo zločinu je napokon usvedčená dcéra dona Adriu, ktorá záhadným preparátom z ďalekej Ázie chcela týmto činom získať vedomosti svojho otca, čo sa jej aj podarilo.

Viac o diele + ukážky nájdete v sekcii – Recenzie

 • Ján Makovník-Tónin – Maharadža podsvetia /1942/ – dobrodružný cestopis s fantasy prvkami

1.vydanie 1942 – zrejme tiež vlastným nákladom

vydanie 1946 – vlastným nákladom, 432 strán

Ilustrácie: J.Majer a J. Čavoj, obálku navrhol: J. Majer

Dobrodružný cestopisný román s 18 kresbami vyšiel ako prvý zväzok cyklu „Z tajomného Orientu“.

Na pozvanie Johnsona – bohatého Slováka žijúceho v Amerike, odchádzajú dvaja kamaráti, tiež Slováci, na jeho loď kotviacu v Terste, aby spolu podnikli dobrodružnú plavbu na Východ. Ján, Emil a Johnson sa dostanú až do Indie. Tu sa stretnú so záhadným askétom – starcom, ktorý nastúpi na ich loď, ale počas plavby zmizne. Stretávajú jeho žiaka a dozvedia sa, že starca /fakíra, učiteľa, čarodejníka/ väzní v hrobe zlý Maharadža podsvetia. Napriek tomu sa im starec zjavuje a vraví im, čo majú robiť, aby ho zachránili. Dobrodruhovia neváhajú a vyberú sa mu na pomoc. Rozdelia sa, dvaja idú s čiernymi sluhami do džungle, tretí zostáva na lodi a po rieke sa plaví do mesta, v ktorom sa majú všetci stretnúť.

Cieľom cesty sa stáva oslobodenie svätca a askétu Penjaliho a potrestanie zlosyna Rangona – Zlatého tygra – Maharadžu podsvetia.

Román je písaný v prvej osobe.

Príbeh pôsobí naivne, hlavné postavy sa v cudzine s každým dohovoria, hoci nevedia hindsky, aj tomu poslednému vojakovi či sluhovi rozumejú, dokonca odpočúvajú ich tajné súkromné rozhovory. Viaceré scény pôsobia ako groteska, zrejme majú vyvolať úsmev a zabaviť čitateľa. Napríklad Johnson je stále zaťažený na svoj biely cylinder a dáždnik, všade s nimi chodí a neustále ich stráca, aby ich zasa nachádzal. V klobúku má tajnú prepážku na holuba a raz tam ukryje zväzok kľúčov. V knihe postavy často padajú, zakopávajú o niečo, podknú sa a spôsobia tým nejakú nehodu či trapas. Po džungli sa pohybujú na slonoch, ale jazdia na nich v sedlách ako na koňoch, hore sa nechávajú vynášať sloním chobotom a celkovo ich ovládajú ako kone. Po džungli hrdinovia pobehujú ako po korze – raz sem – raz tam, raz po rieke, inokedy na slonoch, vždy stretnú tie správne osoby, aby sa dostali tam, kam potrebujú a včas všetko vyriešili. Sledujú súboj slona s nosorožcom, vzápätí zaútočí aj hroch, neskôr krokodíly. Opisy prostredia, zvykov či kultúry sú chabé, zjednodušené a často mylné, podliehajú predstavám autora o tom, ako si Indiu predstavoval on sám. Muži sú krásni alebo odporní /podľa toho, či sú dobrí alebo zlí/, ženy nádherné alebo naopak – škaredé stareny. Dej je dosť chaotický a zmätený a ku koncu naberá aj silne náboženský tón. Kresťan Ján /čo sa často zdôrazňuje/ oslobodzuje indického svätca a trestá jeho väzniteľa Rangona – nezabíja ho, ale vyvolá v ňom duchovnú obrodu a ľútosť. Zároveň ničí zlého čarodejníka, ktorý pobádal všetkých ku zlým skutkom a oslobodzuje z podzemia aj malomocných.

V knihe je málo fantastických prvkov na to, aby sa niečo podobné dnes dalo zaradiť k fantastike. Je to skôr vymyslený cestopis, ale keďže niekde začať treba, tak s prižmúrením oboch očí…

V každom prípade, román je čitateľný a pochopiteľný aj pre dnešného čitateľa, niektoré štylistické obraty ma pobavili a mám predstavu, aké knihy kedysi Slováci čítali. /pozn. Lenona/

 • Ján Makovník-Tónin – Na pláňach Tibetu /1944/
 • Ján Makovník-Tónin – U lovcov perál /1946/

Sú to „fantastické, fiktívne cestopisy“, ktoré sa snažia tváriť ako skutočné.

 • František Švantner – Malka a Nevesta hôľ – hororové mysteriózne poviedky a fantasy lyrizovaná novela

vyšlo v roku 1942 ako prvé vydanie /Malka /

– vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ /1962/

– vydavateľstvo: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry /1965/

Táto kniha obsahuje súbor poviedok pod názvom Malka (Stretnutie, Aťka, Horiaci vrch, Malka, Zhanobená krv, Prízraky, Piargy, Šabľa) a jednu novelu s názvom Nevesta hôľ. Na konci knihy je článok o autorovi, jeho živote a diele od Jána Števčeka.

Poviedky zo zbierky Malka vonkajším rámcovaním deja pripínajú sa k dedinskému prostrediu a jeho ľuďom. Na zdanlivo všednom príbehu rozohráva autor vnútornú drámu človeka bez toho, že by psychologizoval. Všetko vie vyjadriť dejom, analógiou a prirovnaním. Vnútorné napätie často pripomína hrôzostrašné príbehy ľudových povestí, ich podanie báseň v próze. V neskorších prózach sa popri dedinskom type stretávame aj s postavami z iného spoločenského prostredia.

Viac o knihe si môžete prečítať v sekcii: Recenzie

Vyšlo tiež ako:

 • František Švantner – Nevesta hôľ a iné prózy /2007/

– vydavateľstvo: Kalligram /2007/

Výber z tvorby najvýznamnejšieho spisovateľa zo skupiny tzv. naturistov zahŕňa väčšinu próz z prvej knihy „Malka“ (1942), román „Nevesta hôľ“ (1946) a zbierku noviel „Dáma“ (1966). Medzi autorovými prvými prácami nájdete aj dve doposiaľ nepublikované poviedky „Rozprávajú každému“ a „Suky“. Po prvý raz sú tiež zverejnené Švantnerove čitateľské poznámky, výber z listov, úvah a denníkových záznamov. Publikáciu uzatvára štúdia editorky o autorovi a jeho literárnej tvorbe. Švantnerov príklon k iracionalite mu umožnil literárny zostup k pudovému či dokonca archetypálnemu základu človeka. Touto cestou autor invenčným spôsobom prispel k dobovému skúmaniu ľudského vedomia i nevedomia.

 • Ján Kresánek-Ladčan – Smaragd vraždí /1935/
 • Ján Kresánek-Ladčan – Pieseň Džinov /1944/ – román s mystery prvkom /pátranie po tajomnom meste v púšti/ a s ľúbostným motívom 

vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1944
ilustrácie:
akad. maliar Edmund Massányi

 • Ján Kresánek-Ladčan – Ohnivé zlato (Lúče „Y“ ) /1945/ – sci-fi román s ľúbostným motívom

vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha v Trnave /1945/

ilustrácie: akad. maliar Edmund Massányi

Dobrodružné fantasy, do románov vplieta autor aj motívy lásky.

 • Ján Kresánek-Ladčan – Za nami púšť/1947/ – utopistický príbeh o atómovej bombe.

vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1947

Alan Lloyd se vrací z války do Salvoxany, hlavního města Amerik. Na světě se tajně vyvíjejí atomové zbraně a nad severním polem se vzájemně zničí letky američanů a asijců atomovými zbraněmi, což je začátek války. Přes Alanova hrdinství je Salvoxana vybombardována a Američané na oplátku zničí asijské hlavní město Ri-King. Další vzájemné odplaty vyřeší svým vynálezem Alanova sestra Charlota, která objeví plyn neutralizující jaderné zbraně.

 • Ján Hoffman Bukovinka – Sprisahanci mieru /1947/

vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1947

… dielom s vyhranene protivojnovým zameraním je i kniha Jána Hofmana Bukovinku SPRISAHANCI MIERU (1947). Zásluhou objavu nového chemického prvku sa na Slovensku zrodí projekt leteckého motora, avšak zároveň aj ničivej zbrane. Jej pomocou chce vynálezca prinútiť mocnosti k mieru, lež záver vyznieva ináč  – nie veda a technika, ale náboženstvo sa má stať zárukou pokoja vo svete. Vari len dva fantastické romány majú silnejší náboženský podtext – Potupenie kríža od W. Baumrotha a Pán sveta od R. H. Bensona, ktoré boli taktiež vydané v Spolku Sv. Vojtecha…

Jozef Žarnay – Science fiction zo zaprášenej police… (Ikarie, duben/1995)

 • Pevol Piontek – Oceľový lúč /1947/

 vydavateľstvo: Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1947

O vynáleze superrýchleho lietadla

 • Samuel Tokeš – Základňa v oblakoch /1948/

Príbeh sa odohráva v roku 2946. Román popisuje boj skupiny vedcov proti kriminálnym silám.

 • Samuel Tokeš – Dobyvatelia Mesiaca /1948/

V roce 2048 se J. Preston po havárii svého letadla ocitne na zámku v Castlu, jehož majitel provádí vědecké pokusy a přijímá nabídku jistého Duponta k cestě na Měsíc v gondole prof. Herbiera. Po přistáni najdou ne Měsíci trosky lodě prvního cestovatele na náš sputník z roku, 1984. Dupont je ve skutečnosti zločinec a uletí na Zemi s nákladem radioaktivního lunitu. Cestovatelé se vrací v druhé gondole a dozvídají se, že Dupont byl agent Bloku asijských států, který chce dobýt svět. Cestou zpět však Dupont ztroskotal a zahynul.

 • Jozef Cíger Hronský – Predavač talizmanov Liberius Gaius od Porta Collina Andreas Búr Majster  /1948/

vydavateľstvo: ??? /1948/

vydavateľstvo: Tatran /1970/

vydavateľstvo: Vydavateľstvo Matice slovenskej /2007/

legendicko-historický román

román Andreas Búr Majster – je štylizovaným odrazom Hronského životnej situácie, keď je nútený emigrovať. Zaoberá sa temnotou osamelosti človeka, straty základných istôt, oporu hľadá v stvárnení nadčasovej témy umenia. Príbeh je situovaný do 18. a 19. storočia, hovorí o ľúbostnom vzťahu majstra piliara k Lucii a Amálii z Bojnického zámku. Silná je v ňom mravná problematika hriechu, obete a očisty.

 • Rudo Móric a Imrich Vaňo – Prípad Tubercilín /1957/

vydavateľstvo: Mladé letá /1957/

vydavateľstvo: Státní nakladatelství dětské knihy /1959/

Príbeh spája utopický námet s detektívkou. Okolo objavu lieku proti tuberkulóze sa odohráva boj špiónov a agentov zahraničného farmaceutického trustu.

„Román odhaľuje dravú tvár kapitalistickej honby za ziskom, čachrujúci s láskou, zdravím i s životmi pacientov.“

 • Ján Bajla – Luna 2 Neodpovedá /1958/ – špionážny sci-fi román

vydavateľstvo: Smena /1958/, náklad: 15 000 výtlačkov, obálka: J. Krejča, 224 str. 

Malý formát 210 stranovej knihy je doplnený ilustráciami vesmírnej stanice, rakety a sputnikov.

Agent 13 – Jim Parker – profesionál telom aj dušou, prototyp dokonalého až strojovo presného a výkonného agenta je prezidentom Koncernu vybraný na špeciálnu úlohu, za ktorú ho čaká obrovská finančná odmena. Má sa tajne presunúť na územie Sovietskeho zväzu a s pomocou tamojšieho agenta sa infiltrovať do tímu odborníkov, ktorý pracujú na vytvorení prvej umelej obežnice Zeme – Luny 2. Je to grandiózny projekt, jedine Sovieti lietajú do vesmíru a práve oni tam majú vybudovať – pre dobro ľudstva – trvalú vesmírnu stanicu.

Viac informácii o knihe nájdete v sekcii : Recenzie

 • Ján Bajla – Tajomstvo asteroidov/1961/

– vydavateľstvo: Mladé letá /1961/

Dej románu sa začína so záhadou Baalbeckej plošiny a zachytáva udalosti okolo väzňa kozmického korábu.

 • Ján Bajla – Projekt Omega /1963/ – pre deti a mládež – sci-fi

vydavateľstvo: Mladé letá

Román o ceste posádky kozmickej lode k neutrónovým hviezdam.

 • Ivan Čajda – Letíme vesmírom /1959/ – leporelo pre deti

vydavateľstvo: Mladé letá

Leporelo pre deti . 7 celostránkových farebných ilustrácií, 15 ilustrácií v texte a dve priestorové rozkladačky.

 • Jozef Alexander Tallo –  Zelená planéta Zem /1960/– 1. space opera, román

vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ, 1960 – prvé vydanie

Dej sa odohráva v časoch, kedy je odpad z jadrových elektrární odosielaný do vesmíru. Mierovú atmosféru naruší neznáme vesmírne teleso riadené tajomnou inteligenciou, ktoré útočí na rakety s ľudskou posádkou.

Viac o knihe + ukážky v sekcii :Recenzie

 • Jozef Talla – Vlasy Bereniky /1961/ – zbierka SF poviedok

vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ, 1961

PoviedkyČlovek vo vesmírePoručík,  Čaro domovaBetelgeuzeÚtek z Epsilon EridanuChlapec, ktorý nechcel byť astronautomČesť povolaniaNovaSvetloZradcaTajomstvo GanymedaKráter Prorok z oblasti ProkyonuKanál,  HmlaPlutoUpon z dvojhvezdia Omega ZetProxima Centauri,

Vlasy BerenikyVektorový početSlnečné škvrnyRádiohviezdaKoniec Mliečnej cestyKométa špirálovej galaxieUmelec života.

Viac o knihe v sekcii: Recenzie

 • Viktor Kubal – Výlet Toma Pilbyho /1962/ – pre deti

vydavateľstvo: Mladé letá

Knižka obracia v podobe naivnej karikatúry dieťaťa veľkosť kozmických tajomstiev naruby.

 • Dominik Tatarka – Démon súhlasu /1963/ – filozoficko-alegoricko-absurdná próza

Stroho rozprávaný príbeh nastavuje zrkadlo pokrivenej dobe a pomerom.

 • Katarína Lazarová – Povesť o snežnom človeku /1966/ – pre deti

vydavateľstvo: Mladé letá

príbeh z dávnoveku

 • Hana Zelinová – Hriešna krajina Atlantis /1966/ – pre deti a mládež

vydavateľstvo: Mladé letá

Anotácia z knihy: Videl ho bežať, syna svojho jediného, zrenicu svojho oka, radosť a pýchu svojej staroby, videl ho predbiehať po jednom kráľových milcov aj kňaza v posvätenej tunike — a potom videl mihnúť sa vzduchom kňazov obetný nôž a syna klesnúť na kolená, o dva schody nižšie od toho, na ktorom skamenel ohnivý oblak.
Storfius zavrel oči, aby sa nemusel dívať na červený ker, zasadený medzi synove lopatky, rozkvitajúci čim ďalej, tým krvavejšími kvetmi a ťažko si sadol ku kráľovmu stolu. Mal pred sebou ešte jednu povinnosť: Zosňať kliatbu zo Sirikisinej nevinnej hlavy. Zodvihol ruku, ešte stále preteplenú synovým stiskom, že hodí kocku do kráľovho pohára, keď zo záhrady vyletel vysoký detský výkrik strachu, hrôzy, beznádeje a najväčšej ľudskej bolesti, uväznený jedenásť rokov v Siriki-sinom hrdle:
— Matka!
Každý ho počul a každý videl klesnúť Siiikis na kolená pred mŕtvym Miliatom. Jej biele ruky objímat červený ker, boriť sa múry kamenného domu a pukať sa zem a lámať sa staré stromy a padat žeravý popol a blížiť sa horu vody, vody, vody.

 • Jozef Kot – Nanebevstúpenie stredného útočníka /1965/ – zbierka poviedok

– vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ

V prózach groteskného a tragikomického ladenia nájde čitateľ exotické témy — kriminálne motívy, strašidelné zámky, šport a iné, ktoré Kot spája s fantastickými prvkami, snažiac sa vyhmatať ľudské sny, obavy, slovom — neznáme priestory v nás.

Poviedky: Smrť futbalového rozhodcuStav ohrozeniaStračia nôžkaChvála dažďaBiele králikyZámok,Posledná reč obžalovanéhoNanebevstúpenie stredného útočníka

 • Dušan Kužel – Útek z neba /1969/- zbierka SF poviedok

vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ, vydavateľstvo Zväzu slovenských spisovateľov, 1969

vydavateľstvo: Tatran /Dielo I  – zostavila Zora Prušková, 2003/

Poviedky : Tajná jama starých rodičov, Nekrológ, Útek z neba, Lampa s ružovým tienidlom, Liahne, Myšky.

Poviedky s jemným nádychom sci-fi. Čítajú sa dobre, sú krátke. Riešia problémy medziľudských vzťahov. Prvá poviedka je výpoveďou dieťaťa, z pohľadu ktorého má ochladenie vzťahu rodičov na svedomí tajná jama, v ktorej sa strácajú veci – všetko to, čo mizne, stráca sa a to nielen hmotné, musí byť v tej jame – až ju nájde, všetko v rodine sa dá do poriadku, lebo veci sa vrátia.

Nekrológ je spomienkou novinára na slávneho športovca – hráčovi ping-pongu, ktorý v túžbe po výhre tajne vyvinul cvičný stroj. Ten je absolútne dokonalým protihráčom, vďaka nemu vyhráva aj on. Lenže po zostrojení ďalšieho takéhoto stroja, keď ich chce ukázať svetu zistí, že si oba stroje len nekonečne pinkajú. Neúspech ho privedie do hrobu.

V ďalšej poviedke sa astronaut v rakete záhadným spôsobom /možno len v myšlienkach/ dostáva do neba a je mu ponúknuté blažené šťastie samým Bohom. Lenže v nebi e to samá nuda a stagnácia, už dávno tam nik nový nepribudol, on sám pôsobí cudzo a stratene v kruhu ľudí v historických kostýmoch. Uteká odtiaľ a preberie sa v rakete, celý šťastný, že môže byť nešťastný. Lampa s ružovým tienidlom je o objave žiarenia, ktorého vedľajším účinkom je zvýšenie sexuálnej túžby u žien. Zistí to len jediný muž z výskumného tímu a ten tak trochu zneužije toto žiarenie pre svoje osobné potešenie. Táto poviedka je mimoriadne zlomyseľná a cynická, ale práve preto mi bola sympatická, hlavne svojou pointou, tá ma celkom dostala.

Liahne sú zo sveta, kde je už prirodzené tehotenstvo ženy neprirodzeným javom, čo hrdinovi spôsobuje nemalé problémy. Všetci ho poznajú, šepkajú si o ňom, ukazujú na neho prstom, je v novinách… kým jeho žena v rizikovom stave leží v nemocnici. Poviedka je o túžbe po dieťati, o túžbe po žene, smútku a bezmocnosti voči okolnostiam, ktoré sa nedajú ovplyvniť. Je tu aj podobenstvo s narodením Ježiša, keďže v tomto čase sú už všetky deti počaté „nepoškvrnene“, toto jedno má byť výnimočné.

Myšky sú o symbolike, tiež o láske, ktorá je vo svojej podstate jednoduchá, čistá a stačí jej málo – len sa túliť a škrabkať ako to robia myšky. /pozn. Lenona/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *