Cena Scifi Kozmos 2015

Sila troch

Súťaž o naj poviedku Ceny ScifiKozmos priniesla veľmi vítanú spoluprácu troch obľúbených médií (v zmysle nielen spirituálnom). Spojili sa sily chlapcov z webu scifi.sk, menovite Ruženky Srnkovej alias Rose (no hej, za všetkým hľadaj ženu!), Alexandra Schneidera a Františka Gaga, za najprestížnejšiu poviedkovú súťaž vo fantastike Martinus Cena Fantázie, kde sa neustále objavujú nové a nové mená nositeľov talentov, sa zúčastnil jej guru Ivan Aľakša a nemožno vynechať časopis Kozmos, ktorý zastupovala Lucka Lackovičová.

František Gago, Ruženka Srnková, Alexander Schneider

Hydrám sa doniesli zvesti o tajných rokovaniach za okrúhlym stolom, k prestrelkám údajne nedošlo. Všetci traja členovia jury pozdvihli úroveň bezkontaktného zápasenia svojím zodpovedným prístupom  a priznaním kvality zúčastneným poviedkam, čo sa dnes tak ľahko nevidí (až na jednu a pol vraj slabšiu… Jednu a pol?!). I keď k cyklu Martinus Cena Fantázie vzájomná úcta patrí akosi samozrejme.

Porotcovia dokonca určili víťaza, lebo nemali pocit, že najlepšie píšu len oni sami:) Nakoniec vyniesli na ramenách silnú päťku, najlepších z najlepších, Jána Gálika – Chlapec a vesmír, Jána Ďuriníka -Všivavá apokalypsa, Richarda Brenkuša – Iba uhlík, Daniela Klimeka – V údolí vychádzajúceho slnka, nemohla chýbať Lenona s poviedkou Ticho. Vlastne bol z víťazov fyzicky prítomný iba jeden – Ján Ďuriník s poviedkou Všivavá apokalypsa (Nakupujte prostriedky na prevenciu proti všiam!). Všetkým úspešným blahoželáme!

Zúčastnené poviedky sa môžu v krátkom čase objaviť v niektorom z čísel časopisu Kozmos, veď práve o to išlo. Lucka Lackovičová, ktorá celý večer bravúrne moderovala, vyhlásila absolútneho víťaza, stal sa ním Richard Brenkuš a poviedka Iba uhlík, čo znie veľmi organicky.

A poďme ďalej. Zasa sa nám zHydrieva: Workovia budú o chvíľu (vo štvrtok) zasadať v Mestskej knižnici v Bratislave na ďalšom zo svojich pravidelných stretnutí a skončia U Štúra, už sú s ním dohodnutí (veď každý tam raz skončí). Nemohli chýbať ani v tejto súťaži, ani na tomto vyhlasovaní a získali pekné umiestnenia. (viď. podloha:)

V Cene SficiKozmos sa predbiehalo päťdesiatštyri diel od štyridsiatich troch autorov, z toho bolo štrnásť žien a keďže k ženám patria aj obe Hydry, možno hovoriť o ženskej prevahe. Možno? Na tejto stránke určite.

Každé zápolenie končí krátkou diskusiou za dlhým stolom… alebo dlhou diskusiou za krátkym stolom?

Písaním do ScifiKozmos sme sa zahriali a teraz sa pustime do Martinus Ceny Fantázie. Vedeli ste, že prijímanie poviedok už beží? Kto bude rozhodcom z ľudu? A vôbec, aká bude porota? Ešte pár dní a môžete sa pokúsiť prispôsobiť tvorbu poviedok charakteru porotcu, ak si myslíte, že sa niečo také dá odhadnúť. Nezabudnite do kalkulácie započítať faktor psi a konštantu K (ich presný význam a parametre nám nie sú úplne jasné).

A trochu mierumilovnejšie stretnutie bez zápasenia bude na Slavcone – objednali sme krásny víkend, lúka pri DK Lúka bude zaliata slnkom, takže chystajte cosplay a program. Hydra by chcela v krátkej prednáške informovať o všetkých tlačených knihách, ktoré za rok 2014 vyšli na Slovensku, naša editorka Evka Piarová odprezentuje náš edičný plán na rok 2015 a skúsime si jeden verejný workshop, do ktorého môžete prispieť nielen svojimi poviedkami – zadupeme ich pod čiernu zem, ale aj kritikou – môžete zdupať aj Vy nás. Vidíme sa? Vidíme sa!

PS: A tu je listina s celkovým umiestnením všetkých zúčastnených, keby ste mali záujem:

http://www.scifi.sk/images/?o=16148

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.