Kladivák – Temnota z Presburgu – Janko Iša – recenzia od: Katarína Soyka

Kladivák svojou nekompromisnou päsťou zaklincoval ostatných konkurentov v minuloročnej súťaži Martinus Cena Fantázie 2015 a siahol po vavrínovom venci. Zaslúžene. Nebolo ťažké obľúbiť si čudného drsoňa. Naopak, každý napäto očakával, kam ho osud ďalej zavedie....

Alta Vášová – Po – recenzia od: Lenona Štiblaríková

Vynikajúci postapokalyptický román je výpoveďou stroja, v ktorom sa prebudilo vedomie. Spočiatku objavuje len najbližšie okolie, snaží sa pochopiť veci a ich fungovanie, skúma seba a iné stroje, cíti pud sebazáchovy, ale aj zvedavosť, a tá mu káže...

Jozef Tallo – Vlasy Bereniky – recenzia od: Lenona Štiblaríková

Zbierka dvadsiatich piatich krátkych sci-fi poviedok, ktoré oscilujú medzi patetickým obdivom k astronautom – všemocným hrdinom vesmíru – a rozčarovaním z nemohúcnosti a pocitu malosti voči obrovskému krutému vesmíru. Vo viacerých poviedkach autor zdôrazňuje, že dobýjanie vesmíru...

Sofia Vitalle – Seduktor – Pred osudom neutečieš – recenzia od_ Lenona Štiblaríková

Román Seduktor je prvotinou dvoch mladých autoriek. Je prvou časťou zamýšľanej dilógie. Túto knihu som si všimla vďaka reklame na internete a ohlasom čitateľov ešte pred jej vydaním. Román bol uverejňovaný na MT /Mám talent/...

Jonáš Záborský – Dobrodružstvo v Kocúrkove /Faustiáda/ – recenzia od: Lenona Štiblaríková

Sám autor uvádza vo svojej knihe: Fantastická hrdinská báseň. Vydanie tretie, lenže prvé a druhé ešte nevyšlo. Cena nijaká. Upravil a doslov napísal: Dobroslav Chrobák Vytlačil a vydal: v máji 1934 Melantrich účastinársky spolok Praha   Hoci, ako autor píše,...