Jonáš Záborský – Dobrodružstvo v Kocúrkove /Faustiáda/ – recenzia od: Lenona Štiblaríková

Sám autor uvádza vo svojej knihe: Fantastická hrdinská báseň. Vydanie tretie, lenže prvé a druhé ešte nevyšlo. Cena nijaká. Upravil a doslov napísal: Dobroslav Chrobák Vytlačil a vydal: v máji 1934 Melantrich účastinársky spolok Praha   Hoci, ako autor píše,...