Cookies

Tento web používa cookies – malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom počítači, aby Vám tieto stránky poskytli lepšiu užívateľskú skúsenosť. Všeobecne platí, že cookies sú používané na udržanie užívateľských preferencií, uchovávanie informácií o veciach ako je nákupný košík, a poskytnúť anonymné údaje o sledovaní aplikácií tretích strán ako je Google Analytics. Spravidla zlepšujú Vaše pohodlie pri prehliadaní stránok. Môže ich však zakázať na týchto stránkach a aj na ostatných. Najúčinnejší spôsob, ako to urobiť, je zakázať súbory cookie vo svojom prehliadači. Odporúčame nápovedu prehliadača alebo konzultáciu špecialistu, ktorá Vám poskytne vodítko pre nastavenie cookies pre všetky moderné prehliadače.

Spracovanie údajov

Predávajúci v zmysle všeobecných obchodných podmienok a kúpnej zmluvy spracúva poskytnuté údaje kupujúceho (v rozsahu: meno, adresa dodania, adresa fakturačná, email) vyplnených pri registrácii a objednávke v zmysle aktuálneho znenia zákona na ochranu osobných údajov (zákon NR SR 18/2018 Z.z.) z dôvodu identifikáce kupujúceho a za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy – vybavenie objednávky, vystavenie daňových dokladov – faktúr, doručenie a dodanie tovaru.
Kupujúci poskytne k vybaveniu svojej objednávky pravdivé a úplné údaje. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnuté údaje sú pre kontrolu zasielané kupujúcemu emailom: potvrdenie o registrácii, potvrdenie o prijatí objednávky.
Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Žiadne ďalšie práva kupujúceho nie sú v zmysle zákona dotknuté alebo inak obmedzené.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa predpokladá, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám: Slovenská pošta, a.s., (so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S).
Osobné údaje zákazníka budú uchovávané po dobu piatich rokov.