Vydavateľstvo Hydra

Obchodné meno
Mgr. Lenka Štiblaríková – Vydavateľstvo Hydra
IČO: 34 974 296
Adresa
SNP 2522/19,
066 01 Humenné

 


V prípade, že nám chcete do vydavateľstva zaslať rukopis s ponukou na vydanie, uistite sa, že má prvky sci-fi alebo fantasy. Uprednostňujeme samostatné uzavreté romány, viacdielne obsiahle rukopisy nemá zmysel posielať, tie nie sú vhodné na vydanie v malom vydavateľstve. Nevydávame knihy pre deti, poéziu, ľúbostné romány. Horor a triler len v prípade, že majú nejaké fantastické prvky. Je vhodné v prílohe k rukopisu napísať niečo o autorovi a krátky obsah zaslanej práce.

Rukopisy zasielajte vo formáte docx/doc bez obrázkov a ilustrácií a bez formátovania. Text musí byť ukončený a po gramatických opravách v čo najlepšom stave. Má tak väčšiu šancu, že si ho prečítame. Neposielajte prvé diely viaczväzkových románov! Šancu majú skôr ukončené, kratšie a uzatvorené príbehy než romány na pokračovanie.

Humenné, Slovensko
Humenné, Slovensko
ZÍSKAŤ TRASU